Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
i
ta
da
Korean
Cantonese
ji4
ji5
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 162.3 Karlgren
223
Four Corner Code 3430.1 Wieger
37
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ji
ji´
Yunjing
Early Middle Chinese
jiă
jiăˀ
je
jeX
i̯iḙ1
i̯iḙ2
Guangyun
Old Chinese
[]al
[]al
[thj]aj
[dj]ajʔ
zia1
zia2
Shijing
GSR