Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhè
zhèi
yàn
Japanese
gen
sha
Korean
ce
en
Cantonese
ze2
ze3
ze5
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 162.7 Karlgren
234
Four Corner Code 3030.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ŋian`
Yunjing
Early Middle Chinese
ŋianʰ
ngjenH
ngi̯än3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR