Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
sei
zai
shi
ji
Korean
Cantonese
cai4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 142.14 Karlgren
Four Corner Code 5012.3 Wieger
771
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiaj
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɛj
dzej
dz‘iei1
Guangyun
Old Chinese
[ăkj]ə́j
[dz]ij
dz‘ied1
Shijing
GSR