Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhēn
zhěn
zhūn
Japanese
shin
kin
Korean
Cantonese
zan1
zan2
Vietnamese
chẩn
Graphical Phonetic
Radical 130.5 Karlgren
Four Corner Code 7822.2 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂin´
kjin´
Yunjing
Early Middle Chinese
tɕinˀ
kjinˀ
tsyinX
kjinX
tśi̯ĕn2
ki̯ĕn2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR