Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
póu
Japanese
huu
bu
hou
Korean
pwu
Cantonese
fau4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 85.8 Karlgren
Four Corner Code 3016.1 Wieger
401
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
pɦiw
Yunjing
Early Middle Chinese
buw
bjuw
b‘iḙu1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR