Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xié
Japanese
kei
Korean
Cantonese
kwai4
Vietnamese
huề
Graphical Phonetic
Radical 64.18 Karlgren
133
Four Corner Code 5202.7 Wieger
840
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjyaj
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣwɛj
hwej
ɣiwei1
Guangyun
Old Chinese
[w]ə́j
[gw]ij
g‘iweg1
Shijing
GSR