Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
shu
sou
Korean
chwu
Cantonese
zau1
zeoi1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.8 Karlgren
Four Corner Code 4144.7 Wieger
349
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsyă
Yunjing
Early Middle Chinese
tsuă
tsju
tsi̯u1
Guangyun
Old Chinese
[kj]àɥ
[tsj]o
tsi̯u1
Shijing
GSR