Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
sei
zai
kai
sai
Korean
cey
Cantonese
cai6
zai6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 30.14 Karlgren
Four Corner Code 6002.3 Wieger
771
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɛjʰ
dzejH
dz‘iei3
Guangyun
Old Chinese
[ăkj]ə́jʃ
[dz]ijs
dz‘ied3
Shijing
GSR