Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
zai
sei
sui
Korean
cey
Cantonese
zai1
zai6
Vietnamese
tễ
Graphical Phonetic
Radical 18.14 Karlgren
1060
Four Corner Code 0220.0 Wieger
771
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tsi`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsyj
tsɦiaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
tswiă
dzɛjʰ
tsjwe
dzejH
tswiḙ1
dz‘iei3
Guangyun
Old Chinese
[kwj]àl
[ăkj]ə́jʃ
[ts]ɨj
[dz]ijs
tsi̯wĕg1
dz‘ied3
Shijing
GSR