Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
Korean
Cantonese
caai1
dam3
zaai6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical Karlgren
Four Corner Code Wieger
771
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɛjʰ
dzejH
dz‘iei3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR