Transcription EVA

The EVA transcription

f. 103r

The EVA transcription, Takehashi version, from the interlinear compilation of transcriptions evmt.doc.

f103r.P.1;H   pchedal.shdy.yteechy!pchy.otey.ylshey.qoteey.qotal.shedy.yshdal.dain.okol.dal.dy-
f103r.P.2;H   dai!n.shek.chcphhdy.daloky.opchedy.peshol.chep.ar.otchy.sal.lkeey.sar.ain.ok**.chedy-
f103r.P.3;H   yshdai!n.sheek.cheoty.chokal.chedy.chckhy.or.orol.oka!in.chal.ot.kar.ot**.chym!-
f103r.P.4;H   ychedy.qokedy.okedy.qokeey.okey.chdar!ol.loty.chedar.aly=
f103r.P.5;H   pocharal.okedar.shedy.oteey.qokey.lkar.sheeky.okalor.shedy.rkar.otan.!!!!okdy-
f103r.P.6;H   ocheey.dai!n.shek.okeedy.okey.shedy.qokealdy.shcthy.qotedy.qot********!!.san.am!-
f103r.P.7;H   sain.chey.she.olshedy.qokeey.okeeody.qoeedy.olshedy=
f103r.P.8;H   daroal.okey.chedy.okey.rai!n.okechy.qois!ol.qotar.adchey.ofcho.lteody.oral.kech!dy.lo-
f103r.P.9;H   oteeos.ar.cheal.okeey.shey.lkaiin.shey.lkeor.otai!n.shedy.otey.l.led!y.okeedaram-
f103r.P.10;H   daiin.ol.oain.okeol.chal.okam.chety.shedy.otaiin.shedy.teolshy.oteedy.sarain-
f103r.P.11;H   dar.oteey.otai!n.lol.shedy.okain.chey.qorai!n.shey.otoy.qokeol.key.daikhyky-
f103r.P.12;H   oai!n.shey.shckhy.oteey.qokeol.keedy.shar.aiin.otedy=
f103r.P.13;H   podar.sheor.qotedy.okeey.qokar.checkhy.qokai!n.chedy.pchdy.tshdy.dal.kasol-
f103r.P.14;H   okai!n.shekai!n.chedy.qokeechy.qoky.shey.lol.s.aiin.chey.eekain.chcthy.qoky-
f103r.P.15;H   qotedy.qokeey.shol.qotey.shkai!n=
f103r.P.16;H   dshol.shol!kar.sedaiin.cheey.rar.okeey.shefhedy.opcheol.oteedy.tchey.shky-
f103r.P.17;H   sar.shey.qokey.keedy.qokeey.chckhy.qokal.oty.or.aiin=
f103r.P.18;H   polchedy.qokeol.okai!n.checthy.oteey.l!shedy.okai!n.qokai!n.qokal!shedy.oteys-
f103r.P.19;H   okaiin.chey.qoy.shey.qokaiin.chedy.qokain.oteol.lkar.okaral.lkldy.lr-
f103r.P.20;H   ychai!n.shckhy.qokaiin.shey.qokai!n.shedy.olor=
f103r.P.21;H   pcheam.sokedy.dalkar.otal.qokal.chepy.okedy.qoky.pchedy.okaly.qokeedy.lor-
f103r.P.22;H   dalshy.okai!n.shckhody.shdal.qokeedy.shedy.qotar.chcthy.chep!ar.otar.opchy-
f103r.P.23;H   daiin.sheckhy.lchedy.chckhy.shol=
#
f103r.P.24;H   tchoky.okeal.shedy.qokal.oty.opchedy.qotai!n.shcthy.otey.dai!n.oteey.oky-
f103r.P.25;H   dar.shey.qokai!n.chckhey.chey.kai!n.chedal.okeeey.qoodai!n.okai!n.oteey.ol-
f103r.P.26;H   oteedy.okeey.qotchy.shey.olcheedar.shey.lotos=
f103r.P.27;H   qokechy.okeey.qokeey.lkeeody.sheey.qokeey.lkeol.tchey.qokchy.okeey.qokaly-
f103r.P.28;H   deshedy.qokchey.dal!kai!n.okaiin.chedy.qokeey.otai!n.ain.ol.cheey.lkeedy-
f103r.P.29;H   qokechchy.shokeey.qochey.qokeey.chal.chedy=
f103r.P.30;H   pchol!kchdy.sheckhy.qokey.okaiin.shedy.chpchy.opchedy.oteey!kshy.chdaly-
f103r.P.31;H   soiin.eeol.kaiin.chal.okaiin.shckhy.qokal.shdar.shchdy.okaiin.chty-
f103r.P.32;H   okeey.shedy.qokedy.qokal.shety.otedy.shcthy.oraiin=
f103r.P.33;H   qokeey.chechy.qokey.shckhy.choldy.qokaly.shedy.yteedy.qotail.seedy-
f103r.P.34;H   sheod.oshey.cheedalaiin=
f103r.P.35;H   qokeear.chain.olai!n.chey.kai!n.sheol.shedain.qokeedy.ykeedy.lcheg-
f103r.P.36;H   okool.chedy.okeedy.qokeedy.qokeey.shdy.otey.qokeey=
f103r.P.37;H   pchedy.qokeey.qokeo!dair.qokshy.qokeedy.qokeedy.chsky.shey.shalky-
f103r.P.38;H   otechedy.qokai!n.shcthy.chckhy.lokeedy.checkhy.lokai!n.shedy.okeey-
f103r.P.39;H   ykeedy.qokeey.lsheey.qotal.shedy.oteey=
f103r.P.40;H   qokeey.sheeol.shckhy.sheol.shody.ol.aiin.otedy.qoteey.lotar.otam-
f103r.P.41;H   cheol.sheeey.qotey.oteeal.oteedy.shetsho.keeos.shey.qokeedy.qokal.dal-
f103r.P.42;H   tshey.sheol.cheolshy.chalal=
f103r.P.43;H   tar.cheal.ol.sheey.qotal.sheal.qokal.sheedy.okeshedy.shokey.qokaiin-
f103r.P.44;H   odeeey.qokeey.shey.sheal.otshedy=
f103r.P.45;H   qokeedy.qokeedy.shol.shedar.chedy.qoteedy.oteedy.olkeol.ltary-
f103r.P.46;H   chol.keey.qokeey.cheol.chor!ol.shedy.qokeey.qokeey.ol.laiin.cheda!!n-
f103r.P.47;H   ssheey.okeeol.lchey.qokaly.lcheedy.oloraiin=
f103r.P.48;H   polarar.lshedy.qotolaiin.qokeey.qokeey.shkchy.opchealol.kchy.sam-
f103r.P.49;H   okeey.lr.ai!n.l.ol.sheed.qokeey.sheol.qokeedy.shedy.qoky.leeesai!n.am-
f103r.P.50;H   ssheey.lshey.qol.cheey.chey.qokeey.okeey.qokai!n.cheey.qotai!n-
f103r.P.51;H   saiin.chekeey.shey.cheosaiin=
f103r.P.52;H   pchedal.oteey.qol.keedy.qokeey.qoty.chepchy.qopchey.lkaiin.otalsy-
f103r.P.53;H   sshey.qokedy.qokaiin.shdy.qokeey.chedy.qokeey.qokeey.lchedy.loty-
f103r.P.54;H   dshey.qoteeey.dar!chedy.qokey.qoty=