Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 280 liˇ 3c 上聲