Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 198 tʂ‘rˇ 3c 上聲