Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 354 li` 4d‘ 入聲作去聲 𤻤