Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 964 tsaw´ 2b‘ 入聲作平聲
歌戈11 1099 tsuă´ 2b‘ 入聲作平聲