Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 338 suj` 4d 去聲 𡻕