Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 343 p‘uj` 4d 去聲