Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 620 p‘in´ 2b 平聲陽