Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 426 p‘uˇ 3c 上聲