Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 191 sz´ 2b 平聲陽