Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 282 tiˇ 3c 上聲