Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 183 tsz 1a 平聲陰 姿
齊微3 294 tsujˇ 3c 上聲