Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 441 fuˇ 3c‘ 入聲作上聲
蕭豪5 1058 faw` 4d 去聲