Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 344 muj` 4d 去聲 𥧴