Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 954 t‘aw´ 2b 平聲陽 𨡒