Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 446 syˇ 3c‘ 入聲作上聲 宿