Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 381 ly´ 2b 平聲陽
5 387 lu´