Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 621 min´ 2b 平聲陽