Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

支思3 193 srˇ 3c 上聲