Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 310 t‘iˇ 3c‘ 入聲作上聲