Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 85 p‘aăŋ 1a 平聲陰