Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 972 iăwˇ 3c 上聲 𦥝