Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 301 kiˇ 3c‘ 入聲作上聲 𧩦