Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 652 punˇ 3c 上聲 𡘞