Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 452 p‘uˇ 3c‘ 入聲作上聲
蕭豪5 1028 puaw` 4d 去聲