Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 868 niănˇ 3c 上聲