Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 647 minˇ 3c 上聲