Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 99 maăŋ´ 2b 平聲陽 [哤狵]