Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 645 kinˇ 3c 上聲 槿