Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 431 nuˇ 3c 上聲
5 436 nyˇ