Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 471 fu` 4d 去聲 𨥏