Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 247 t‘i´ 2b 平聲陽 𧡨