Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
dang3
zhang3
dong2
tangX
[t]angʔ
dang3
tang3
dong2
dong3
hwangH
hwangX
thangX
[th]angʔ
[w]angs
[w]angʔ
dang3
dong1
dong2
tangX
tang3
tong2
thangX
[th]angʔ
dang3
dang4
dong2
tangX
tang3
tong2
thangH
thangX
[th]angs
[th]angʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
dang3
zhang3
taăŋˇ
dong2
taăŋ´
taăŋˀ
[t]áŋă
dang3
tang3
dong2
dong3
t‘aăŋ´
xɦwaăŋ`
xɦwaăŋ´
t‘aăŋˀ
ɣwaăŋʰ
ɣwaăŋˀ
[]áŋă
[]áŋă
[t‑t]áŋă
dang3
dong1
dong2
taăŋ´
taăŋˀ
tang3
tong2
t‘aăŋ´
t‘aăŋˀ
[t‑t]áŋă
dang3
dang4
taăŋˇ
dong2
taăŋ´
taăŋˀ
tang3
tong2
t‘aăŋ`
t‘aăŋ´
t‘aăŋʰ
t‘aăŋˀ
[t‑t]áŋă
[t‑t]áŋʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
dang3
zhang3
dong2
tâng2
tâng2
dang3
tang3
dong2
dong3
t‘âng2
ɣwâng2
ɣwâng3
g‘wâng2
g‘wâng3
t‘âng2
dang3
dong1
dong2
tâng2
tang3
tong2
t‘âng2
t‘âng2
dang3
dang4
dong2
tâng2
tang3
tong2
t‘âng2
t‘âng3
t‘âng2
t‘âng3