Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
hao2
hou4
haw
[gw]aw
hao2
hou4
hao2
hou4
haw
[gw]aw
hao2
hou4
hao2
hou4
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
hao2
xaw´
hou4
xɦaw
ɣaw
[]áwʃ
hao2
hou4
hao2
hou4
xɦaw
ɣaw
[]ákw
hao2
hou4
hao2
hou4
Mandarin Cantonese MCK OCK
hao2
hou4
ɣâu1
g‘og1
hao2
hou4
hao2
hou4
ɣâu1
g‘og1
hao2
hou4
hao2
hou4