Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
hui3
hui4
wai2
xjweH
xjweX
[hngw(r)j]ajs
[hngw(r)j]ajʔ
hui3
wai2
xjweX
[hngw(r)j]ajʔ
hui3
wai2
xjweX
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
hui3
hui4
xujˇ
wai2
xyj`
xyj´
xwiăʰ
xwiăˀ
[mx]àlă
[mx]àlʃ
hui3
xujˇ
wai2
xyj´
xwiăˀ
[mx]àlă
hui3
wai2
xyj´
xwiăˀ
Mandarin Cantonese MCK OCK
hui3
hui4
wai2
χwiḙ2
χwiḙ3
χwia2
χwia3
hui3
wai2
χwiḙ2
χwia2
hui3
wai2
χwiḙ2