Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
jiao1
qiao2
ziu1
tsjew
[tswj]ew
jiao1
jue2
jiao4
qiao2
zhan4
ziu3
tsjewH
[tswj]ews
jiao1
ziu1
tsjew
jiao1
ziu1
dzjew
tsjew
jiao4
yao4
ziu1
ziu3
dzjewH
jewH
tsjewH
jiao1
jiao4
ziu6
dzjewH
tsjew
[dzwj]ews
[tswj]ew
jiao1
jiao4
ziu1
dzjew
tsjew
tsjewH
[dzwj]ew
[tswj]ew
[tswj]ews
jiao4
tsjewH
[tswj]ews
jiao1
ziu1
qiao2
ciu4
dzjew
tsjew
tsjewH
qiao1
ciu1
ciu4
dzjew
dzjewH
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
jiao1
qiao2
tsiăw
ziu1
tsiaw
tsiaw
[kwj]àw
jiao1
jue2
jiao4
qiao2
zhan4
tsiăw`
ziu3
tsiaw`
tsiawʰ
[kwj]àwʃ
jiao1
tsiăw
ziu1
tsiaw
tsiaw
jiao1
ziu1
tsiaw
tsɦiaw
dziaw
tsiaw
jiao4
yao4
ziu1
ziu3
jiaw`
tsiaw`
tsɦiaw`
dziawʰ
jiawʰ
tsiawʰ
jiao1
jiao4
tsiăw`
ziu6
tsiaw
tsɦiaw`
dziawʰ
tsiaw
[kwj]àw
[ăkwj]àwʃ
jiao1
jiao4
ziu1
tsiaw
tsiaw`
tsɦiaw
dziaw
tsiaw
tsiawʰ
[kwj]àw
[kwj]àwʃ
[ăkwj]àw
jiao4
tsiaw`
tsiawʰ
[kwj]àwʃ
jiao1
ziu1
qiao2
ciu4
tsiaw
tsiaw`
tsɦiaw
dziaw
tsiaw
tsiawʰ
qiao1
ciu1
ciu4
tsɦiaw
tsɦiaw`
dziaw
dziawʰ
Mandarin Cantonese MCK OCK
jiao1
qiao2
ziu1
tsi̯wäu1
tsi̯og1
jiao1
jue2
jiao4
qiao2
zhan4
ziu3
tsi̯wäu3
tsi̯og3
jiao1
ziu1
tsi̯wäu1
jiao1
ziu1
dz‘i̯wäu1
tsi̯wäu1
jiao4
yao4
ziu1
ziu3
dz‘i̯wäu3
i̯wäu3
tsi̯wäu3
jiao1
jiao4
ziu6
dz‘i̯wäu3
tsi̯wäu1
dz‘i̯og3
tsi̯og1
jiao1
jiao4
ziu1
dz‘i̯wäu1
tsi̯wäu1
tsi̯wäu3
dz‘i̯og1
tsi̯og1
tsi̯og3
jiao4
tsi̯wäu3
tsi̯og3
jiao1
ziu1
qiao2
ciu4
dz‘i̯wäu1
tsi̯wäu1
tsi̯wäu3
qiao1
ciu1
ciu4
dz‘i̯wäu1
dz‘i̯wäu3