Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
yin2
jan4
jij
jin
[j]ij
[j]ɨn
yan3
yin3
jan5
jenX
jinX
yin3
jan5
jin
jinX
[j]ɨn
[j]ɨnʔ
yan3
yin3
jan5
jin2
jenX
jinX
yin2
jan4
jin
[j]ɨn
yan3
yan4
jin2
jin5
jenX
jinH
jinX
[j]enʔ
[j]ɨns
[j]ɨnʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
yin2
in´
jan4
ji
jin
ji
jin
[ăxj]ə̀j
[ăxj]ə̀n
yan3
yin3
jan5
jian´
jin´
jianˀ
jinˀ
yin3
jan5
jin
jin´
jin
jinˀ
[ăxj]ə̀n
[ăxj]ə̀nă
yan3
yin3
jan5
jin2
jian´
jin´
jianˀ
jinˀ
yin2
in´
jan4
jin
jin
[ăxj]ə̀n
yan3
yan4
iănˇ
jin2
jin5
jian´
jin`
jin´
jianˀ
jinʰ
jinˀ
[ăxj]ànă
[ăxj]ə̀nă
[ăxj]ə̀nʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
yin2
jan4
i̯i1
i̯ĕn1
zi̯ĕd1
zi̯ɛn1
yan3
yin3
jan5
i̯än2
i̯ĕn2
yin3
jan5
i̯ĕn1
i̯ĕn2
zi̯ɛn1
zi̯ɛn2
yan3
yin3
jan5
jin2
i̯än2
i̯ĕn2
yin2
jan4
i̯ĕn1
zi̯ɛn1
yan3
yan4
jin2
jin5
i̯än2
i̯ĕn2
i̯ĕn3
zi̯ɛn2
zi̯ɛn3
zǝn2!!