Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
xiong1
hung1
xjowng
[hngw]ong
xiong1
hung1
xjowng
xjowngX
[]ongʔ
[hngw]ong
xiong1
hung1
xjowng
[hngw]ong
xiong1
hung1
xjowng
[hngw]ong
xu4
jyu3
xjuH
[x]-s
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xiong1
xjuŋ
hung1
xyawŋ
xuawŋ
[*]-
xiong1
xjuŋ
hung1
xjyawŋ´
xyawŋ
xuawŋ
xuawŋˀ
[*]-
[*]-ă
xiong1
xjuŋ
hung1
xyawŋ
xuawŋ
[*]-
xiong1
hung1
xyawŋ
xuawŋ
[*]-
xu4
jyu3
xyă`
xuăʰ
[*]-ʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
xiong1
hung1
χi̯wong1
χ-1
xiong1
hung1
χi̯wong1
χi̯wong2
χ-1
χ-2
xiong1
hung1
χi̯wong1
χ-1
xiong1
hung1
χi̯wong1
χ-1
xu4
jyu3
χi̯u3
χ-3!!