Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
yi1
yi4
ji1
ejH
[]ijs
yi4
ejH
[]ijs
yi1
ji1
i
[(r)j]ɨ
yi4
ejH
yi4
aai3
ejH
yi1
ji1
ej
yi1
ji1
ej
[]ij
yi1
ji1
yi4
ai3
ji1
ej
ejH
[]ij
[]ijs
ye1
jit6
et
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
yi1
yi4
ji1
ʔjiaj`
ʔɛjʰ
[ʔ]ə́jʃ
yi4
ʔjiaj`
ʔɛjʰ
[ʔ]ə́jʃ
yi1
i
ji1
ʔi
ʔɨ
[ʔ]ə̀ɣ
yi4
i`
ʔjiaj`
ʔɛjʰ
yi4
aai3
ʔjiaj`
ʔɛjʰ
yi1
ji1
ʔjiaj
ʔɛj
yi1
ji1
ʔjiaj
ʔɛj
[ʔ]ə́j
yi1
ji1
yi4
i`
ai3
ji1
ʔjiaj
ʔjiaj`
ʔɛj
ʔɛjʰ
[ʔ]ə́j
[ʔ]ə́jʃ
ye1
jit6
ʔjiat
ʔɛt
Mandarin Cantonese MCK OCK
yi1
yi4
ji1
ˑiei3
ˑied3
yi4
ˑiei3
ˑied3
yi1
ji1
ˑi1
ˑi̯ǝg1
yi4
ˑiei3
yi4
aai3
ˑiei3
yi1
ji1
ˑiei1
yi1
ji1
ˑiei1
ˑied1
yi1
ji1
yi4
ai3
ji1
ˑiei1
ˑiei3
ˑied1
ˑied3
ye1
jit6
ˑiet