Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
zhuan1
zyun1
tsywen
[twrj]an
chuan2
zhuan4
chuan2
zhuan4
cyun4
zyun6
cyun4
zyun6
djwenH
drjwen
trjwenH
djwenH
drjwen
trjwenH
[dwj]ens
[dwrj]an
[twrj]ans
[dwj]ens
[dwrj]an
[twrj]ans
tuan2
tuo2
zhuan1
zyun1
zhuan3
zhuan4
zyun2
zyun3
trjwenH
trjwenX
[twrj]ans
[twrj]anʔ
zhuan4
zyun3
[]an
zhuan1
zyun1
tsywen
tuan2
zhuan1
zyun1
tsywen
tsywenX
[twrj]an
[twrj]anʔ
zhuan1
zyun1
tsywen
zhuan1
zyun1
dwan
sywenX
tsywen
chun2
seon4
dzywin
tuan2
zhuan1
tyun4
drjwenX
dwan
[dw]an
[dwrj]anʔ
tuan2
tyun4
tuan2
tyun4
dwan
[dw]an
tuan2
tyun4
dwan
[dw]an
tuan2
tyun4
dwan
[dw]an
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
zhuan1
tʂyăn
zyun1
tʂyan
tɕwian
[twj]àn
chuan2
zhuan4
chuan2
zhuan4
tʂyăn`
tʂ‘yăn´
tʂyăn`
tʂ‘yăn´
cyun4
zyun6
cyun4
zyun6
tryan`
trɦyan
tɦan`
tryan`
trɦyan
tɦan`
drwian
dwianʰ
trwianʰ
drwian
dwianʰ
trwianʰ
[]àn
[twrj]ànʃ
[ătwrj]àn
[]àn
[twrj]ànʃ
[ătwrj]àn
tuan2
tuo2
zhuan1
zyun1
zhuan3
zhuan4
tʂyăn`
tʂyănˇ
zyun2
zyun3
tryan`
tryan´
trwianʰ
trwianˀ
[twrj]ànă
[twrj]ànʃ
zhuan4
zyun3
[‑]an
zhuan1
zyun1
tʂyan
tɕwian
tuan2
zhuan1
zyun1
tʂyan
tʂyan´
tɕwian
tɕwianˀ
[twj]àn
[twj]ànă
zhuan1
zyun1
tʂyan
tɕwian
zhuan1
zyun1
tɦuan
tʂyan
ʂyan´
dwan
tɕwian
ɕwianˀ
chun2
tʂ‘yn´
seon4
ʂɦyn
dʑwin
tuan2
zhuan1
t‘uăn´
tyun4
trɦyan´
tɦuan
drwianˀ
dwan
[ătw]án
[ătwrj]ànă
tuan2
tyun4
tuan2
t‘uăn´
tyun4
tɦuan
dwan
[ătw]án
tuan2
t‘uăn´
tyun4
tɦuan
dwan
[ătw]án
tuan2
t‘uăn´
tyun4
tɦuan
dwan
[ătw]án
Mandarin Cantonese MCK OCK
zhuan1
zyun1
tśi̯wän1
tˆi̯wan1
chuan2
zhuan4
chuan2
zhuan4
cyun4
zyun6
cyun4
zyun6
dˆ‘i̯wän1
d‘i̯wän3
tˆi̯wän3
dˆ‘i̯wän1
d‘i̯wän3
tˆi̯wän3
d‘i̯wan1
d‘i̯wan3
ti̯wan3
d‘i̯wan1
d‘i̯wan3
ti̯wan3
tuan2
tuo2
zhuan1
zyun1
zhuan3
zhuan4
zyun2
zyun3
tˆi̯wän2
tˆi̯wän3
ti̯wan2
ti̯wan3
zhuan4
zyun3
-ân1??
zhuan1
zyun1
tśi̯wän1
tuan2
zhuan1
zyun1
tśi̯wän1
tśi̯wän2
tˆi̯wan1
tˆi̯wan2
zhuan1
zyun1
tśi̯wän1
zhuan1
zyun1
d‘uân1
tśi̯wän1
śi̯wän2
chun2
seon4
źi̯wĕn1
tuan2
zhuan1
tyun4
dˆ‘i̯wän2
d‘uân1
d‘i̯wan2
d‘wân1
tuan2
tyun4
tuan2
tyun4
d‘uân1
d‘wân1
tuan2
tyun4
d‘uân1
d‘wân1
tuan2
tyun4
d‘uân1
d‘wân1